5 chiêu trò của việc tuyển dụng việc làm online tại nhà bạn cần lưu ý để không bị sập bẫy

Dịch covid đã tác động rất nhiều đến đời sống cũng như việc làm của chúng ta. Rất nhiều người trong chúng ta ở nhà không có thu nhập. Một số người có tiền thì không có vấn đề gì. Nhưng một số gia đình hoàn cảnh thì đây là vấn đề rất lớn. Họ […]