Tóm tắt sách rèn luyện kỹ năng phát triển bản thân – Phần 2

Sau khi đã hoàn tất phần 1 của sách rèn luyện kỹ năng phát triển bản thân. Thì hôm nay mình chia sẽ thêm phần 2 của của cuốn sách. Sau phần này còn có những gợi ý của tác giả giúp chúng ta tự phát triển khả năng tự học của bản thân. Dần […]