Nên sài tả giấy hay tả quần – Cái nào lợi hơn

Chị nào khi có con rồi cũng có một thắc mắc chung là nên sài tả giấy hay tả quần. Rồi sài cái nào tốt hơn, tả nào tiết kiệm hơn. Lúc trước khi có con e cũng lăn tăn lắm. Nên chọn tả giấy tả quần. Giờ con em được hơn 5 tháng và […]