Review sách nghĩ lớn để thành công và bài học từ Donald Trump

Cuốn sách này là sản phẩm kết hợp của tỷ phú Donald Trump và nhà diễn thuyết Bill Zanker. Hai người là đều là những nhân vật có tiếng tăm và thành công vượt bật. Dù thành công được xây dựng dựa theo định nghĩa hay ý kiến nào. Thì ai cũng đều là điều […]