Ở cữ sau sinh nên dùng gì? Combo ở cữ sau sinh cho mẹ

Mấy chị sài cái gì trong lúc ở cử sau sinh vậy? Em trước khi sinh cũng tìm hiểu dữ lắm mà không có thời gian làm và chổ để chôn nên e mua cho tiện. Lúc đầu không biết em mua rất nhiều đồ mà sanh xong thấy cũng ko sài bao nhiêu. Bỏ […]