“Giai đoạn vàng giáo dục sớm cho bé: Sự đầu tư thông minh cho tương lai”

Giai đoạn vàng để giáo dục sớm cho bé Giai đoạn sơ sinh và đầu thời kỳ trẻ nhỏ là giai đoạn vàng để bắt đầu giáo dục sớm cho bé. Trong thời gian này, não bộ của bé đang phát triển với tốc độ chóng mặt. Chúng có khả năng hấp thụ thông tin […]