Con chó và cây đinh

Con chó và cây đinh là câu chuyện trong một phần của cuốn sách chuyện con bò mà mình có nhắc đến ở bài trước. Thấy hay nên chế biến thêm cho có màu sắc để  mấy bạn đọc. Con chó và cây đinh cũng giúp mình hiểu thêm về động lực. Nếu không đau […]