Home

Những câu nói đầy ý nghĩa càng làm cho ta thêm động lực trong cuộc sống.

Suonglegend

Muốn đổi thói quen, phải thay hành động

Đừng cố kiếm nhiều tiền, ước mơ cao sang, cố gắng khiến người khác biết bạn giàu có. Hãy cố gắng làm cho cuộc sống của bạn ý nghĩa hơn. Vì bạn không thể mang theo gì khi chết đâu.

Cuộc sống luôn bất công, ngừng than phiền. Hãy tạo ra giá trị riêng cho bản thân bạn

Không tranh cãi với kẻ ngu, nếu không sẽ không biết ai là kẻ ngu thật sự

Lo lắng sẽ cướp đi thời gian và niềm vui của bạn. Bớt suy nghĩ khi nó không có thay đổi giúp ích cho bạn.

Những câu nói ý nghĩa trong cuộc sống mà ai cũng nên nhớ.

Lúc nào tôi cũng bay theo hướng bay của người khác. Lần này tôi sẽ bay theo con đường mà tôi đã lựa chọn.

Thứ không cần, có tốt đến đâu cũng là rác.

Nếu bạn không mù, thì đừng dùng tai để hiểu tôi

Sự lợi hại thực sự không phải là bạn quen biết bao nhiêu người, mà là vào lúc bạn gặp hoạn nạn, có bao nhiêu người quen biết bạn

Sống cho chính bản thân bạn

Đừng bao giờ thay đổi mình vì người khác. Nếu họ không thể tiếp nhận một con người nhiều điểm xấu là bạn, thì cũng không xứng để có được một con người với nhiều điểm tốt là bạn.