Chú đại bi

CHÚ ĐẠI BI – ĐẠI BI THẦN CHÚ

Nội dung chú đại bi

Nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát

Nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát

Nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát

Thiên thủ thiên nhãn

Vô ngại đại bi tâm đà la ni

Nam mô hắc ra đát na

Đá ra dạ da

Nam mô a rị da

Bà lô Yết đế

Thước bát ra da

Bồ đề tát đỏa bà da

Ma ha tát đỏa bà da

Ma ha ca lô ni ca da

Án tát bàn ra phạt duệ

Số đát na đát tỏa

Nam mô tất kiết lật đỏa

Y mông a rị da bà lô Yết đế

Thất Phật ra lăng đà bà

Nam mô na ra cẩn trì hê rị

Ma ha bàn đa sa mế

Tát bà a tha đậu du bằng

A thệ dựng

Tát bà tát đa

Na ma bà dà

Ma phạt đặc đậu

Đát điệt tha

Án a bà lô hê

Lô ca đế ca ra đế rị hê rị

Ma ha bồ đề tát đỏa

Tát bà tát bà, ma ra ma ra

Ma hê ma hê, rị đà dựng

Câu lô câu lô

Kiết mông độ lô độ lô

Phạt xà da đế

Ma ha phạt xà da đế

Đà la đà la, địa rị ni

Thất Phật ra da, dá ra dá ra

Ma mạ phạt

Ma ra mục đế lệ, y hê y hê

Thất na thất na

A ra sâm Phật ra xá lợi

Phạt sa phạt sâm

Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra

Hô lô hô hô hê rị

Ta ra ta ra, tất rị tất rị

Tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ

Bồ đà dạ, bồ đà dạ

Di đế rị dạ, na ra cẩn trì

Địa rị sắt ni na, ba dạ ma na ta bà ha

Tất đà dạ ta bà ha

Ma ha tất đà dạ ta bà ha

Tất đà du nghệ thất bàn

Ra dạ ta bà ha

Na ra cẩn trì ta bà ha

Ma ra na ra ta bà ha

Tất ra tăng a mục khư da, ta bà ha

Ta bà ma ha, a tất đà dạ ta bà ha

Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha

Ba đà ma kiết tất đà dạ ta bà ha

Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha

Ma bà rị thắng yết ra dạ, ta bà ha

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da

Nam mô a rị da bà lô

Yết đế thước bàn ra dạ, ta bà ha

Án tất điện đô mạn đa

Ra bạt đà dạ ta bà ha

Án tất điện đô mạn đa ra

Bạt đà dạ ta bà ha

Án tất điện đô mạn đa ra

Bạt đà dạ ta bà ha

Nam mô Bổn Sư

Thích ca Mâu Ni Phật

Nam mô Bổn Sư

Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Bổn Sư

Thích ca Mâu Ni Phật.

Bài nghe chú đại bi

Bài chú do thấy Thích Huệ Duyên trình bày

Nguồn: MP3.ZING

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Releated

Chăm Sóc Bà Bầu: Yêu Thương Từ Trái Tim và Bí Quyết Thực Hiện Đúng Đắn

Bà bầu là giai đoạn đặc biệt, đánh dấu sự xuất hiện của một cuộc phiêu lưu mới và quan trọng trong cuộc đời phụ nữ. Việc chăm sóc bà bầu không chỉ mang lại sức khỏe tốt mà còn là cách thể hiện tình yêu thương đối với cả mẹ và bé. Dưới đây […]